51. ročník Olomoucké dvacítky v chůzi – foto

 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ, STARŠÍCH ŽÁKYŇ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ VE VÍCEBOJÍCH

pořádá

Atletický klub Olomouc z.s.
z pověření Českého atletického svazu,
za podpory Statutárního města Olomouce

olomoucky krajSportovní areál TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 1139/3

pátek 26., sobota 27. a neděle 28. května 2017

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát:   Josef Šoba
Ředitel závodů:                           Mgr. Miroslav Hrabal
Hlavní rozhodčí:                           RNDr. Ludmila Pudilová
Technický ředitel:                        Zdeněk Rakowski
Lékař:                                         ČSČK Olomouc

Přihlášky
Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce Českého atletického svazu http://www.atletika.cz), a to od středy 17. do pondělí 22. května 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 22. května 2017 ve 24:00 hodin.
Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované soutěže a nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. ledna 2016 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.
K účasti na mistrovství České republiky budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji technickým delegátem.
V případech hodných zvláštního zřetele může technický delegát na návrh šéftrenéra Českého atletického svazu zařadit k účasti na mistrovství České republiky i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství České republiky přihlášeni atletickými kluby a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Junioři                    1998 – 1999   – Desetiboj.
Juniorky                  1998 – 1999   - Sedmiboj.
Dorostenci               2000 – 2001   – Desetiboj.
Dorostenky               2000 – 2001   – Sedmiboj.
Starší žáci                2002 – 2003   – Devítiboj.
Starší žákyně            2002 – 2003   – Sedmiboj.
Mladší žáci               2004 – 2005   – Pětiboj.
Mladší žákyně           2004 – 2005   – Pětiboj.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v pátek 26. května od 9:00 hodin, v sobotu 27. května 2017 od 07:30 hodin a v neděli 28. května 2017 od 08:00 hodin v klubovně atletické haly v 1. patře.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže odevzdají vyplněný prezentační formulář a poté obdrží startovní čísla.

Ubytování
Pořadatel nabízí atletickým klubům a oddílům tyto možnosti ubytování:

Stravování a občerstvení
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování a občerstvení využít restaurace v galerii Šantovka, případně Michalský výpad, Hanácká restaurace, a další na Dolním náměstí  a stánek na atletickém stadionu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna ČSČK v prostoru za cílem.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu.

Šatny
Šatny se nacházejí  v 1. patře atletické haly.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno:

  • na protilehlé rovince atletického stadionu
  • mimo atletický stadion, na tréninkové vrhačské louce
  • v atletické hale

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle tribuny za cílem.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu k označení v místnosti za cílem.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu  se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči a ve výšce bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít 
v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
-  na prsou, (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče)
-  na prsou nebo na zádech, (výška, tyč)

Základní výšky a zvyšování
Junioři                     – výška:           151 a po 3 cm.
                              – tyč :              280 a po 10 cm.
Dorostenci              - výška :          145 a po 3 cm.
                              – tyč :              250 a po 10 cm.
Starší žáci               – výška :          139 a po 3 cm.
                              – tyč :              220 a po 10 cm.
Juniorky                  - výška :          142 a po 3 cm.
Dorostenky             – výška :          136 a po 3 cm.
Starší žákyně          - výška :          130 a po 3 cm.

Výsledky
Bodový stav po jednotlivých soutěžích bude průběžně vyvěšován na informační tabuli vedle tribuny za cílem.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli vedle tribuny a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Technický delegát:    Josef Šoba
Ředitel závodů:        Mgr. Miroslav Hrabal
Hlavní rozhodčí:       RNDr. Ludmila Pudilová
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže a závodníci, resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola probíhá ve žlutozelené budově, v označené místnosti.

Upozornění
Z rozhodnutí Výboru TJ Lokomotiva je vjezd do areálu zakázán. Je možno parkovat v prostoru SOKOLA Olomouc za poplatek.

Jménem Atletického klubu Olomouc  přeje organizační výbor všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těší se s nimi na shledanou v Olomouci.

Časový pořad:

PÁTEK Dorostenci Dorostenky Žáci Žákyně    
11:00       100m př.    
11:15     100m př.      
11:30 100m          
12:00       Výška    
12:15     Disk      
12:30 Dálka          
13:15   100m př.        
13:45     Tyč Koule    
14:00   Výška        
14:15 Koule          
15:00       150m    
16:00 Výška          
16:15   Koule        
16:45     Oštěp      
17:30   200m        
18:00 400m          
             
SOBOTA Dorostenci Dorostenky Žáci Žákyně Junioři Juniorky
09:00 110m př.     Dálka    
09:30           100m př.
10:00 Disk          
10:15           Výška
10:30   Dálka 60m      
11:00       Oštěp    
11:15 Tyč          
12:00     Dálka   100m  
12:15   Oštěp       Koule
12:30       800m    
13:15   800m        
13:30     Koule   Dálka  
13:45           200m
14:15 Oštěp          
14:45     Výška      
15:00         Koule  
15:45 1500m          
16:15     1000m   Výška  
17:45         400m  
             
             
NEDĚLE     Ml. žáci Ml. žákyně Junioři Juniorky
09:30         110m př.  Dálka
10:30         Disk  
12:00           Oštěp
12:15       60m př. Tyč  
13:15     60m př. Míček    
13:30           800m
14:00       60m    
14:15     Míček      
14:45       Dálka    
15:15     60m      
15:30         Oštěp  
16:15     Dálka      
16:45       800m    
17:00         1500m  
17:45     800m      

Dalším závodem VC vytrvalců Olomouckého kraje 2017 byl v sobotu 22.4.2017 XVII. ročník Hanáckého půlmaratonu. Celkem 110 běžců všech kategorií nepřišlo bojovat jen o body do tohoto běžeckého seriálu, ale i o tituly mistra Moravy a Slezska v půlmaratonu.

DSC_9551 VC Han. pulmaraton 2017

Závod měl tradičně start a cíl na atletické dráze TJ Lokomotiva Olomouc a samotný závod probíhal na sedmi okruzích v Bezručových sadech s průběhem na běžecké dráze, kde byla rovněž občerstvovací stanice. Po startu se velmi brzo odpoutal od čela běžeckého peletonu loňský vítěz brněnský Daniel Roško, který získal dosti značný náskok, který však neudržel a v závěru závodu pro křeč odstoupil. Příležitosti se chopili jeho pronásledovatelé z kategorie mužů 40-49 let Tomáš Blaha z AK ASICS Kroměříž a Josef Sedláček z AK Kroměříž. Svižně běžící Blaha nakonec zvítězil velmi pěkným výkonem 1:13:51 hod. Sedláčka ještě předběhl Milan Merva z Menu Gold z kategorie mužů do 39 let s časem 1:15:24 hod. a Sedláček skončil třetí s časem 1:16:16 hod. V kategorii žen byla výraznou osobností Petra Kamínková, která v poslední době prokazuje velmi dobru formu. Po Vinařském půlmaratonu, kde získala již pátý titul mistra ČR, zvítězila bezpečně rovněž v Hanáckém půlmaratonu, kde časem 1:22:24 hod. překonala nejen dosavadní rekord na této trati (1:23:13 hod.), ale také se mohla těšit z titulu Mistra Moravy a Slezska. Druhá do cíle doběhla vítězka kategorie žen do 39 let Kristýna Chmelková z TJ LIGA 100 Olomouc časem 1:36:30 hod. a třetí místo vybojovala Svatava Karafiátová z Olomouce z kategorie žen 40-49 let časem 1:38:59 hod.

Kompletní výsledky Hanáckého půlmaratonu – zde

 


Fotografie ze 17. ročníku Hanáckého půlmaratonu (22.4.2017).

 

 


Účel projektu:
Finanční podpora na zajištění mezinárodních klasifikací a závodů v zahraničí.

Termín realizace projektu:
květen – červen 2017

Potřebné finanční prostředky:
30 000,- 

 

 

Popis:

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o finanční podporu pro handicapované sportovce a trenéry/doprovody. Finanční podpora nám pomůže k uskutečnění účasti na mezinárodních závodech (Croatia Open, Berlin Open , Mistrovství světa v Londýně) kde je třeba i dodělat požadovanou mezinárodní klasifikaci pro možnost započítávání výkonů z vrhačských disciplín – hod diskem, vrh koulí a hod oštěpem. 

Pokud nás podpoříte nemalými částkami rádi Vám za odměnu:

  • do 300,- – pošleme Vám pohled z místa, kde probíhají klasifikace a závody
  • do 1000, – nákrčník AK Olomouc
  • do 5000,- – klubové tričko AK Olomouc s podpisy našich handicapovaných sportovců

Předem Vám moc děkujeme za Vaší podporu, které si vážíme. 

 

 

 

 


Pardubický vinařský půlmaraton o velikonoční Bílé sobotě 15.4.2017 ovládl Keňan Kimaiyo, jeho krajanka Barsosiová překonala rekord závodu časem 1:12:39. Své páté mistrovské tituly na této trati získali Petra Kamínková i Vít Pavlišta, oba zároveň úspěšně obhájili.

kaminkova půlmaraton 2

O mistrovské medaile mezi ženami bojovaly po odřeknutí Anežky Drahotové výhradně atletické stálice. První kilometry absolvovala trojice favoritek Kamínková, Sekyrová, Pastorová společně, už před polovinou tratí se ale – v uvedeném pořadí – rozdělily. Petra Kamínková závod dotáhla k úspěšné obhajobě, svému již 42. titulu na mistrovstvích ČR, na půlmaratonu má pořadové číslo pět. „Titulu si vážím, jen škoda, že tu nebyly mladší soupeřky, které zatím běhají – krásně – na dráze. Mně osobně se po delší době běžel půlmaraton hezky. Jen posledních pět kilometrů bylo v silném protivětru náročných,“ okomentovala závodnice z olomouckého Svatého Kopečku, která zaběhla 1:18:00.

Výsledky Mistrovství ČR v půlmaratonu – zde
Kompletní výsledky Pardubického půlmaratonu – zde

Zdroj: atletika.cz


Účel projektu:
Finanční podpora na uspořádání atletických závodů pro děti ve věku od 7 do 12 let.

Termín realizace projektu:
květen 2017, potřeba čerpání finančních prostředků od května do června 2017.

Potřebné finanční prostředky:
30.000,– Kč

 


 

Závody pod názvem Dětská zlatá liga mají v našem klubu již několikaletou tradici a každý rok se jich účastní na 200 dětí z olomouckého regionu. Jedná se o třídílný seriál závodů a systém soutěží je podobný jako u kdysi známého závodu Golden league. Závodníci musí obhájit prvenství ve své disciplině aby mohli získat podíl na čokoládovém zlatém pokladu. Závody jsou finančně dosti nákladné a tímto bychom Vás chtěli poprosit o pomoc při zajištění finančních prostředků.

Medaile, poháry, ceny: 10 000,- Kč

Rozhodčí, pronájmy: 20 000,- Kč


Dle směrnice AK Olomouc o členských příspěvcích má registrovaný člen klubu jednou za 2 roky nárok na klubový dres ZDARMA a úhradou navýšených členských příspěvků má nárok na další klubové sportovní vybavení dle vlastního výběru. Navýšení členských příspěvků pro jednotlivé položky je uvedeno v odkazu níže a bude potvrzeno emailem na základě objednávky.15037066_1309646122389026_1473804388943576291_n

Objednat klubové vybavení lze pomocí tohoto formuláře nebo po předchozí domluvě přímo v kanceláři AK Olomouc, kde je možno vyzkoušet všechny dostupné velikosti. Nárok na klubové vybavení má každý člen jednou za 2 roky.


Připomínáme, že v době školních prázdnin a státních svátků se tréninky atletických přípravek nekonají. Aktuálně tedy nebudou tréninky o Velikonočních prázdninách od čtvrtku 13. 4. do pondělí 17. 4. včetně. Užijte si Velikonoce!Easter Bunny


V sobotu 1.4.2017 se ve Smetanových sadech uskutečnil 9. ročník Běžeckého poháru mládeže. Zde je pár fotek…

 

 


V sobotu 1.4.2017 proběhl 51. ročník Olomoucké dvacítky v chůzi. Zde se můžete podívat na pár fotek z těchto závodů…

.

.