Mistrovství Moravy a Slezska ve vrhu koulí

Pořadatel:
Z pověření moravských KAS technicky zajišťuje AK Olomouc

Datum:
Neděle  29. ledna 2012

Místo:
Atletická hala TJ Lokomotivy Olomouc

Hlavní činovníci:
Ředitel závodů: Otakar Hradil       
Hlavní rozhodčí: Ing. Bohuš Šimáček

Závodní kancelář:
V 1. patře atletické haly v klubovně č.16 od 9:00 hodin

Kategorie:

starší žáci a žákyně 1997 – 1998
dorostenci a dorostenky 1995 – 1996
junioři a juniorky 1993 – 1994
muži a ženy 1992 a starší

Přihlášky:
Atletické oddíly přihlašují své závodníky na webové stránce  ČAS www.atletika.cz od pondělí 23. ledna 2012 do pátku 27. ledna 2012 do 20:00 hodin. Případně se lze přihlásit přímo na místě 60 min. před zahájením příslušné  kategorie v závodní kanceláři po zaplacení poplatku ke startovnému 10,- Kč.

Upozornění:
Do haly se všichni přezouváme, včetně trenérů!!!!!!! Pro převlékání použít šatny v 1. patře atletické haly. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.

Výsledky:
Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce klubu www.atletikaolomouc.cz a na stránkách ČAS www.atletika.cz.

Startovné:
Oddíly startují na vlastní náklady, za každý start zaplatí přihlášení závodníci:

Závodníci moravských krajů 50,- Kč
Závodníci ostatních krajů 100,- Kč
Přihláška v den závodu + 10,- Kč

Časový pořad:

10:00 koule Starší žákyně, Dorostenky
10:45 koule Starší žáci
11:15 koule Dorostenci
11:45 koule Juniorky, Ženy
12:30 koule Junioři
13:00 koule Muži

Z každé kategorie postupuje prvních 8 závodníků do finále. Vyhlášení výsledků proběhne 15 min. po ukončení discipliny.