Pohár rozhlasu staršího žactva – okresní kolo

Pořadatel:
Okresní atletický svaz ve spolupráci s AK Olomouc, OKÚ, DDM a AŠSK

Datum:
čtvrtek  10. května 2012

Místo:
atletický stadion tř.17.listopadu 3, Olomouc

Startují:
družstva všech škol na území okresu Olomouc:
starší žáci a žákyně – žáci 8. – 9. tříd  ZŠ,   odpovídající ročníky víceletých gymnázií  a nar. 1998, 1997 a 1996 /obě podmínky musí být splněny současně/

Disciplíny:
Starší žáci:    60m, 1500m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60m
Starší žákyně: 60m, 800m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg , štafeta 4x60m

Přihlášky:
na přiloženém tiskopisu do 8.5.2012  do 12.00 hod na adresu – email: info@atletikaolomouc.cz
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. „Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. nebo IV.zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV“. Při prezentaci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku.

Presentace:
Případné změny v den závodu v závodní kanceláři od 8,00 do 8,30 hod. Závodní kancelář bude v 8,30 hod uzavřena!!!

Omezení startu:
Závodník může startovat nejvýše  ve dvou  disciplínách  a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci v jedné disciplíně., z  nichž dva nejlepší bodují. (Netýká se skoku vysokého – zde mohou startovat pouze 2 závodníci ). Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků. V běhu na 4 x 60m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii.

Bodování:
Boduje  se pomocí počítačového programu Atletická kancelář. Vítězí družstvo  s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Doklady pro start:
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození a třídu  všech závodníků. Za Zdravotní způsobilost  startujících závodníků ručí škola.

Časový pořad:

      60 m dálka výška koule    
09:00   4×60 m ST H   ST D        
09:30           ST H    
10:00   4×60 m ST D     ST H      
10:30           ST D    
11:00     ST D ST H        
11:30         ST D      
12:00     ST H          
12:15   1500 m ST H            
12:30   800 m ST D