31. ročník CORNY Středoškolského poháru – okresní kolo

Pořadatel:
Okresní rada ASŠK, MŠMT ČR, Atletický klub Olomouc,

Datum konání:
středa 19. září 2012

Místo konání:
Atletický stadion Olomouc, Tř. 17. listopadu 3

Organizační výbor:

Regionální garant Zdeněk Rakowski
AŠSK Mgr. Miroslav Coufal
DDM Mgr. Jiří Dostál
OŠMT KÚ Olomouc Mgr. Jan Švec
AK Olomouc Mgr. Miroslav Hrabal

Vyžadované doklady:
Přihláška družstva a soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy
Při prezentaci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku.

Přihlášky:
Do úterý 18.9.2012 do 12 hodin na adresu: info@atletikaolomouc.cz

Prezentace:
Od 8,00 do 8,30 v klubovně atletické haly. Též změny v přihlášce.

Kategorie:
Studenti 1.-4. ročníku středních škol (gymnázia, SOŠ, ISŠ, SOU …) narozeni v letech 1993  – 1997. Počet závodníků  nebo závodnic max. 12, kteří mohou startovat ve 2 disciplínách a štafetě. Nelze 400m, 1500m a 400m ve štafetě. Nemohou startovat žáci nižšího gymnázia.

Discipliny:
Dívky:         60, 200, 800, výška, dálka, koule 3kg, štafeta, 400 – 300 –200 – 100
Chlapci:     100, 400, 1500, výška, dálka, koule 5kg, štafeta 400 – 300 – 200 – 100

Základní výšky a omezení:
hoši    -140 cm, dívky – 120 cm
Zvyšování ve skoku vysokém o 4 cm.
Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci 4 pokusy.

Hodnocení:
Bodovací tabulky ČAS 1996, Za družstvo bodují max 2 závodníci v disciplině a jedna štafeta.

Postupový klíč:
Do krajského finále postupují první dvě družstva a dvě družstva z kraje podle počtu dosažených bodů.

Poznámka:
Časový pořad může být na základě počtu přihlášených družstev po domluvě s vedoucími družstev upraven.

Časový pořad:

09:00 60 m D Výška D Dálka H Koule H
09:15 100 m H      
09:30 800 m D      
09:40 1500 m H      
10:00 200 m D Výška H Dálka D Koule D
10:15 400 m H      
10:45 400-300-200-100 m D      
10:55 400-300-200-100 m H