Olomoucká atletická hala – dospělí, junioři, dorost

Datum:
Sobota 19. ledna 2013

Místo:
Atletická hala TJ Lokomotivy Olomouc, tř. 17. listopadu 3, 772 00  Olomouc

Hlavní činovníci:
Ředitel závodů: Mgr. Miroslav Hrabal       
Hlavní rozhodčí: Dr. Radko Zavřel

Závodní kancelář:
V 1. patře atletické haly v klubovně č.16 od 8,30 hodin

Kategorie:

dorostenci a dorostenky 1996 – 1997
junioři a juniorky 1994 – 1995
muži a ženy 1993 a starší

Starty žactva budou pouze po předchozí domluvě s pořadatelem

Přihlášky:
Atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz do pátku 18. ledna 2013 do 20:00 hodin.  Případně se lze přihlásit přímo na místě do 8:45 v závodní kanceláři za zvýšené startovné.

Presentace:
Nejpozději 60 min. před zahájením discipliny v závodní kanceláři

Upozornění:
Do haly se všichni přezouváme, včetně trenérů!!!!
Pro převlékání lze použít šatny v I.patře atletické haly. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.

Výsledky:
Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce klubu www.atletikaolomouc.cz a na stránkách ČAS www.atletika.cz

Startovné:
Oddíly startují na vlastní náklady, za každý start zaplatí přihlášení závodníci
před zahájením závodů:  50,- Kč.
Přihláška  v den závodu:  + 10,- Kč

Základní výšky:
skok vysoký
ženy    – 140 cm    zvyšování po 5 cm do 160 cm a dále po 3 cm
muži    – 150 cm    zvyšování po 5 cm do 180 cm a dále po 3 cm
skok o tyči
ženy    – 220 cm    zvyšování po 20 cm do 260 cm a dále po 10 cm
muži    – 240 cm    zvyšování po 20 cm do 320 cm a dále po 10 cm

Omezení a finálové běhy:
Finále na 60 m a 60m př. se uskuteční pokud se  rozběhů  zúčastní více jak 4 závodníci v jednotlivé kategorii. Do finále na 60 m a 60 m př. postupuje z každé kategorie max.12 závodníků
Ve skoku dalekém  se uskuteční finále  pro 8 nejlepších bez ohledu na kategorii.

Časový pořad:

09:00 3000 m F všechny kat.    
09:15 1500 m F Žky, Dky, Jky, Ž Dálka Dky, Jky, Ž  
09:30 1500 m F Žci, Dci, Jři, M    
09:45 60 m př. F Žky   Koule Žci, Dci, Jři, M
09:50 60 m př. R Dky    
10:00 60 m př. R Jky + Ž    
10:10 60 m př. F Žci Výška Žky, Dky, Jky, Ž  
10:20 60 m př. R Dci    
10:30 60 m př. R Jři + M    
10:40 60 m př. F Dky Dálka Dci, Jři, M  
10:50 60 m př. F Jky + Ž    
11:00 60 m př. F Dci    
11:10 60 m př. F Jři + M   Koule Žky, Dky, Jky, Ž
11:30 60 m R Dci    
11:45 60 m R Jři    
12:00 60 m R M Výška Žci, Dci, Jři, M  
12:10 60 m R Dky Trojskok všechny kat.  
12:25 60 m R Jky    
12:40 60 m R Ž    
12:50 60 m F Dci    
13:00 60 m F Jři    
13:10 60 m F M    
13:20 60 m F Dky    
13:30 60 m F Jky    
13:35 60 m F Ž    
14:00       Tyč všechny kat.