1. kolo MMaS družstev juniorů a dorostu – GIGANT

1. KOLO SOUTĚŽE DRUŽSTEV JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK

Pořadatel:            
atletický klub Olomouc

Místo:    
atletický stadion TJ Lokomotiva, tř.17.listopadu 3, Olomouc

Datum:
sobota 4.května 2013

Činovníci:

Ředitel závodů: Mgr. Miroslav Hrabal
Hlavní rozhodčí: Mgr. Tatjána Jeroušková
ŘP dorostenců a juniorů: Milan Čečman
ŘP dorostenek a juniorek: Zbyněk Chlumecký

Přihlášky:
Oddíly přihlašují svá družstva přes webové stránky ČAS www.atletika.cz do pátku 3.5.2013 do 20:00 hodin. Případné starty mimo bodování nedávejte do přihlášek, ale pošlete je e-mailem na:  info@atletikaolomouc.cz

Porada vedoucích:
v budově atletické haly AK Olomouc v 9,00 hod., vedoucí obdrží startovní listiny, do kterých provedou opravy.

Závodní kancelář:
bude otevřena od 9,00 hod, v budově atletické haly AK Olomouc

Šatny:
jsou zajištěny v budově atletické haly AK Olomouc. Slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Časový program pro soutěž juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek:

10:00     tyč Dci+Jři dálka Dky výška Dci koule Jky oštěp Dci
10:30 100 m př. Dky          
10:40 100 m př. Jky          
10:50 110 m př. Dci       koule Dky  
11:00 110 m př. Jři   dálka Jky     oštěp Jky
11:15 800 m Dky          
11:25 800 m Jky          
11:35 800 m Dci     výška Jři koule Jři  
11:45 800 m Jři   dálka Dci     oštěp Dky
12:00 100 m Dky          
12:15 100 m Jky          
12:30 100 m Dci       koule Dci  
12:45 100 m Jři          
13:00 400 m Dky tyč Dky+Jky dálka Jři     oštěp Jři
13:10 400 m Jky          
13:20 400 m Dci          
13:30 400 m Jři     výška Dky    
13:45 2000 m př. Dky+Jky         kladivo Jři
13:55 2000 m př. Dci+Jři          
14:10 3000 m Dky+Jky   trojskok Dci   disk Jky  
14:25 3000 m Dci+Jři          
14:40 300 m př. Dky          
14:50 300 m př. Dci         kladivo Dci
15:00 400 m př. Jky     výška Jky disk Dky  
15:10 400 m př. Jři          
15:35 200 m Dky   trojskok Jři      
15:45 200 m Jky         kladivo Jky
15:55 200 m Dci       disk Jři  
16:05 200 m Jři          
16:25 1500 m Dky+Jky          
16:35 1500 m Dci          
16:45 1500 m Jři   trojskok Dky+Jky     kladivo Dky
17:00 4×100 m Dky+Jky nebo 4x400m     disk Dci  
17:10 4×100 m Dci+Jři nebo 4x400m        

 

Hod kladivem  bude probíhat na vedlejším tréninkovém hřišti.