CORNY Středoškolský pohár – krajské finále

Pořadatel:
Okresní rada ASŠK, MŠMT ČR, Atletický klub Olomouc,

Organizační výbor: 

Regionální garant: Zdeněk Rakowski
AŠSK: Mgr. Miroslav Coufal
DDM: Mgr. Jiří Dostál
OŠMT KÚ: Mgr. Jan Švec
AK Olomouc:  Mgr. Miroslav Hrabal

Datum konání:
úterý 24. září 2013

Místo konání:
Atletický stadion Olomouc, Tř. 17. listopadu 3

Propozice:
http://www.ssap.cz/index.html

Vyžad.doklady:
Přihláška družstva a soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy. Při prezentaci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku.

Přihlášky:
Do pondělí 23.9.2013 do 14:00 hodin na adresu: info@atletikaolomouc.cz

Prezentace:
Od 9,00 do 9,30 v klubovně atletické haly. Též změny v přihlášce.

Kategorie:
Studenti 1.-4. ročníku středních škol (gymnázia, SOŠ, ISŠ, SOU …) narozeni v letech 1994 – 1998. Počet závodníků nebo závodnic max. 12, kteří mohou startovat ve 2 disciplínách a štafetě. Nelze 400m, 1500m a 400m ve štafetě. Nemohou startovat žáci nižšího gymnázia.

Discipliny:
Dívky: 60, 200, 800, výška, dálka, koule 3kg, štafeta, 400 – 300 –200 – 100
Chlapci: 100, 400, 1500, výška, dálka, koule 5kg, štafeta 400 – 300 – 200 – 100
Základní výška hoši -140 cm, dívky – 120 cm
Zvyšování ve skoku vysokém o 4 cm.
Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci 4 pokusy.

Hodnocení:
Bodovací tabulky ČAS 1996, Za družstvo bodují max 2 závodníci v disciplině a jedna štafeta.

Postupový klíč:
vítězná družstva postupují do krajského finále

Poznámka:
Časový pořad může být na základě počtu přihlášených družstev po domluvě s vedoucími družstev upraven.

Časový pořad:

10:00 60 m D výška D dálka H koule H
10:15 100 m H      
10:45 800 m D      
11:30 1500 m H   výška H dálka D koule D
12:00 200 m D      
12:15 400 m H      
12:45 4-3-2-1 D      
13:00 4-3-2-1 H