XII. ročník Vánočního přátelského utkání žactva

Místo:    
atletická hala TJ Lokomotivy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc

Datum:
pátek 13. prosince 2013

Presentace:
9,00 – 9,30 hodin v prvním poschodí atletické haly (dveře č. 16)

Startují:
Pouze pozvaná družstva z Olomouce, Brna, Prostějova, Zlína, Přerova a Šumperku v příslušných věkových kategoriích.
Mladší žáci a žákyně    – narození 2000 – 2001
Starší žáci a žákyně    – narození 1998 – 1999

Startovné:
Každý oddíl hradí startovné ve výši 1000,- Kč při obsazení všech 4 družstev.

Omezení startů:
Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v běžeckých disciplínách a 2 závodníci v technických disciplínách. Ve skoku do dálky a vrhu koulí má každý závodník 4 pokusy. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii.
Jeden závodník může startovat max. ve 3 disciplinách. (3+0 nebo 2+štafeta)

Přihlášky:
Oddíly se přihlašují přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz od 9.12.2013 do 12.12.2013 do 20:00 hodin.

Bodování:
Boduje se 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů. Vítězí družstvo s největším součtem bodů. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplin první místo.

Vyhlášení:
Vyhlašování proběhne ihned po ukončení všech disciplin. První tři závodníci v každé disciplině a kategorii obdrží medaile. První tři družstva v součtu všech kategorií obdrží pohár. 

Šatny:    
Jsou zajištěny v budově atletické haly AK Olomouc.
Slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Časový pořad:

10:00 800 m ML D    
10:10 800 m ST D dálka ML H  
10:20 800 m ML H    
10:30 800 m ST H    
10:45   výška ML D + ST D  
10:50 60 m př. ML D dálka ST H koule ST H
11:05 60 m př. ML H    
11:20 60 m př. ST D   koule ST D
11:35 60 m př. ST H dálka ML D  
11:45 60 m ML D výška ML H + ST H koule ML H
12:00 60 m ST D    
12:15 60 m ML H dálka ST D koule ML D
12:25 60 m ST H    
13:00 4 x 1 kolo ML D    
13:10 4 x 1 kolo ST D    
13:20 4 x 1 kolo ML H    
13:30 4 x 1 kolo ST H    
14:00      

ST H – starší žáci,      ML H – mladší žáci,  ST D – starší žákyně, ML D – mladší žákyně