Dětská Zlatá liga 2014

Boj o čokoládový zlatý poklad

Termíny:

1. kolo 05.5.2014 od 16:00 hodin stadion TJ Lokomotiva Olomouc
2. kolo 19.5.2014 od 16:00 hodin stadion TJ Lokomotiva Olomouc

Přihlášky:
Závodníci se přihlašují na místě v den závodu od 15:00 do 15:45 hodin. Zúčastnit se mohou všechny děti Olomouckého regionu v dané věkové kategorii.

Kategorie:

Malá přípravka 2005-2006
Velká přípravka 2003-2004
Mladší žáci 2001-2002

Systém závodu:
Soutěží se formou atletického víceboje.

Kategorie Discipliny
Malá přípravka 60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 400m
Velká přípravka 60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 600m
Mladší žáci 60m, skok daleký, hod míčkem, 60m př., 800m

Vyhodnocení a ceny:
1. a 2. kolo:
Pořadí bude určeno na základě bodového součtu jednotlivých disciplín víceboje. První 3 vícebojaři v každé kategorii obdrží medaile. Závodníci na dalších místech obdrží sladkou odměnu.

Nejlepší vícebojař:
Nejlepší vícebojař bude vyhodnocen v každé kategorii součtem bodů ze dvou závodů a získá pohár pro nejlepšího vícebojaře.

Boj o čokoládový zlatý poklad:
Systém je stejný jako v celosvětově známé soutěži dospělých Golden Leauge. Podíl na čokoládovém zlatém pokladu získá ten závodník, který ve dvou závodech zvítězí v jedné z disciplin: 60m, 60m př., skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, vytrvalostní běh a nejlepší vícebojaři.

Informace:
David Uhlíř
Tel: +420 737 572 927
Email:    daviduhl@post.cz
http://www.atletikaolomouc.cz/