Pohár rozhlasu – Krajské finále

XXXXVI. ročník POHÁRU ROZHLASU 2014 
S ČESKOU SPOŘITELNOU
Krajské finále mladšího a staršího žactva

Pohár rozhlasu je tradiční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování.

Pořadatel:
AK Olomouc, OKÚ, DDM a AŠSK

Datum:
úterý 20. května 2014

Místo:
atletický stadion tř. 17. listopadu 3, Olomouc

Organizační výbor: 
Atletický klub: Mgr..Miroslav Hrabal 
AŠSK: Mgr..Miroslav Coufal
DDM: Mgr..Jiří Dostál
KÚ: referát školství Mgr. Jan Švec
Krajský garant: Zdeněk Rakowski

Startují:
družstva všech škol na území okresu Olomouc:

Starší žáci, starší žákyně
Ročník narození 2000, 1999, 1998 a 1997
Základní školy 2. stupeň (6. – 9. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Mladší žáci, mladší žákyně
Ročník narození 2002, 2001 a 2000
Základní školy 2. stupeň (6. – 9. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy.
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Discipliny:

Starší žáci 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4×60 m
Starší žákyně 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4×60 m
Mladší žáci 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4×60 m
Mladší žákyně 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4×60 m


Přihlášky:
na přiloženém tiskopisu do 19.5.2014 do 12.00 hod na adresu – email: info@atletikaolomouc.cz
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. 
„Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. nebo IV..zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV“. Při prezentaci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku.

Presentace:
Případné změny v den závodu v závodní kanceláři od 9,00 do 9,30 hod.
Závodní kancelář bude v 9,30 hod uzavřena!!!!!!!!!!!!

Omezení startu:
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci v jedné disciplíně., z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků. V běhu na 4 x 60m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Bodování:
Boduje se pomocí počítačového programu Atletická kancelář. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Doklady pro start: 
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození a třídu a discipliny všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Časový pořad:
K úpravám časového pořadu může dojít v souvislosti s počtem přihlášených škol.

09:00-09:30 Upřesnění sestav – porada vedoucích
10:00 4×60 m ST H   Dálka ML H  
10:10 4×60 m ST D      
10:20 4×60 m ML D   Výška ST H  
10:30       Výška ST D  
11:00 4×60 m ML H   Dálka ML D  
11:10 60 m ST D     Míček ML D
11:40 60 m ST H   Výška ML H  
11:50 60 m ML H   Výška ML D  
12:00       Dálka ST D Koule ST H
12:30 60 m ML D     Míček ML H
12:50         Koule ST D
13:00 1000 m ML H   Dálka ST H  
13:10 800 m ST D      
13:20 600 m ML D      
13:30 1500 m ST H      
13:40 Vyhlášení výsledků