Atletický čtyřboj ZŠ mladšího a staršího žactva – okres

Datum:
čtvrtek  – 24. září 2015            

Místo:
Atletický stadion TJ Lokomotivy Olomouc, tř.17.listopadu

Startují:
Závodí 5ti členná družstva základních škol v kategorii starší žáci narození 1999 – 2002,
v kategorii 6. – 7. třída – žáci narození 2002 – 2004, přičemž obě podmínky musí být splněny současně.

Organizační výbor:
KAS: Mgr.Miroslav Hrabal
AŠSK: Mgr.Miroslav Coufal
DDM: Mgr.Jiří Dostál
OŠMT KÚ Olomouc: Mgr. Jan Švec       
Kabinet TV: Mgr.Jiří Šindler
Krajský garant: Zdeněk Rakowski

Přihlášky:
Do středy 23. září 2015 do 12,00 hod na e-mail  AK Olomouc: info@atletikaolomouc.cz
Přihláška musí obsahovat název školy, jmenovitou soupisku družstva s ročníkem narození a disciplínami ve kterých bude závodník startovat. Při prezentaci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku.

Disciplíny:

sprint 60 m
skok polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3)
vytrvalost starší žákyně 800 m, starší žáci 1.000 m, mladší žáci 800 m a – mladší žákyně 600 m
hod (vrh) mladší žáci a žákyně pouze míček, u staršího žactva polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3kg, žáci 4kg) , (3+2 nebo 2+3)

Ve skoku vysokém mají závodníci maximálně 9 pokusů

Bodování:
Výkony se bodují podle platných tabulek ČAS. Do výkonu se započítávají bodové zisky 4 nejlepších závodníků. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo jehož poslední započítaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

Postup:
Do krajského finále, které se uskuteční na jaře 2014 postoupí první a druhé družstvo. Možnost postupu mají ještě dvě školy z kraje s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Časový pořad (návrh):

09:00 60 m ST Žci Míčke/Koule ST Žky Dálka/Výšky ML Žci
09:20 60 m ML Žky    
09:40 60 m ST Žky Míčke/Koule ST Žci Dálka/Výšky ML Žky
10:00 60 m ML Žci    
10:20     Míček ML Žky Dálka/Výšky ST Žci
11:00 1000 m ST Žci Míček ML Žci Dálka/Výšky ST Žky
11:20 600 m ML Žky    
11:50 800 m ST Žky    
12:20 800 m ML Žci    

 

Datum:

čtvrtek  – 24. září 2015                                

 

Místo:

Atletický stadion TJ Lokomotivy Olomouc, tř.17.listopadu

 

Startují:

Závodí 5ti členná družstva základních škol v kategorii starší žáci narození 1999 – 2002,

v kategorii 6. – 7. třída – žáci narození 2002 – 2004, přičemž obě podmínky musí být splněny současně.

 

Organizační výbor:

KAS                                        Mgr.Miroslav Hrabal

AŠSK                                      Mgr.Miroslav Coufal

DDM                                      Mgr.Jiří Dostál

OŠMT KÚ Olomouc               Mgr. Jan Švec            

Kabinet TV                             Mgr.Jiří Šindler

Krajský garant                        Zdeněk Rakowski

 

Přihlášky:

Do středy 23. září 2015 do 12,00 hod na e-mail  AK Olomouc: info@atletikaolomouc.cz

Přihláška musí obsahovat název školy, jmenovitou soupisku družstva s ročníkem narození a disciplínami ve kterých bude závodník startovat. Při prezentaci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku.

 

Disciplíny:

sprint               – 60m

 

vytrvalost        – starší žákyně 800 m, starší žáci 1.000 m, mladší žáci 800 m a – mladší žákyně 600 m

 

skok    – polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3)

 

hod (vrh)         – mladší žáci a žákyně pouze míček, u staršího žactva polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3kg, žáci 4kg) , (3+2 nebo 2+3)

 

Ve skoku vysokém mají závodníci maximálně 9 pokusů

 

Bodování:

Výkony se bodují podle platných tabulek ČAS. Do výkonu se započítávají bodové zisky 4 nejlepších závodníků. Při stejném bodovém součtu získává lepší           umístění družstvo jehož poslední započítaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

 

Postup:

Do krajského finále, které se uskuteční na jaře 2014 postoupí první a druhé družstvo. Možnost postupu mají ještě dvě školy z kraje s nejvyšším počtem dosažených bodů.