Jarní závod (IPC)

 

                                                                     

 

  Atletický klub Olomouc

Vás srdečně zve na Jarní atletický závod

Závod je sankcionovaný IPC

 

Pořadatel: AK Olomouc

Datum: 31. března 2016

Místo konání: Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc

Ředitel soutěže: Mgr. Miroslav Hrabal

Hlavní rozhodčí: RNDr. Ludmila Pudilová

ITO: Mgr. Iva Machová, Ph.D.

Organizační ředitel: Mgr. Eva Kacanu – mobil: 737 331 905

Startovní kategorie: F30+, 40+, 50+

Podmínky účasti: klasifikace IPC, atletická licence IPC pro rok 2016

Disciplíny: vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem a kuželkou. Ostatní disciplíny podle počasí a počtu přihlášených sportovců.

Startovné: 

  • Členové OSAV/ČATHS: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč
  • Zahraniční závodníci: 40 EUR

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY: podává oddíl na officiálním formuláři a to POUZE  písemně na evakacanu@seznam.cz do 25. března 2016

Prezentace: 12:15 – 13:00 hod. Prezentace + vážení vlastního náčiní, kontrola vrhacích stoliček.

13:00 hod. – ZAHÁJENÍ SOUTĚŽÍ

Hodnocení:  dle pravidel IPC athletics 2016

Cestovné:  pořadatel nehradí!

Prostesty: podávají se písemně na oficiální formuláři se vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po oficiálním vyhlášení výsledků. Oficiální formulář na požádání vydá závodní kancelář. Vklad v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. 

Závěrečné ustanovení:  všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu soutěží.