15. ročník Vánočního Přátelského utkání žactva

Místo:    
atletická hala TJ Lokomotivy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc

Datum:
pátek 16. prosince 2016

Prezentace:
8,30 – 9,00 hodin v prvním poschodí atletické haly – kancelář AK Olomouc

Startují:
Pouze pozvaná družstva z Olomouce, Přerova, Prostějova, Šumperka, Šternberka a Zlína v příslušných věkových kategoriích.
Mladší žáci a žákyně    – narození 2003 – 2004
Starší žáci a žákyně    – narození 2001 – 2002

Startovné:
Každý oddíl hradí startovné ve výši 250,- Kč za přihlášené družstvo.

Omezení startů:
Za družstvo mohou startovat 3 závodníci v běžeckých disciplínách a 2 závodníci v technických disciplínách. Ve skoku do dálky a vrhu koulí má každý závodník 4 pokusy. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii. Jeden závodník může startovat max. ve 3 disciplinách. (3+0 nebo 2+štafeta)

Přihlášky:
Oddíly se přihlašují přes webovou stránku ČAS www.atletika.cz od 12.12.2016 do 15.12.2016 do 20:00 hodin.

Bodování:
Boduje se 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů. Vítězí družstvo s největším součtem bodů. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplin první místo. Celkové pořadí se vypočítá součtem pořadí jednotlivých družstev. Při rovnosti pořadí rozhodnou pomocné body.  

Vyhlášení:
První tři závodníci ve všech disciplinách obdrží medaile. Vyhlašování proběhne ihned po ukončení discipliny. První tři družstva v součtu všech kategorií obdrží pohár.

Šatny:    
Jsou zajištěny v budově atletické haly AK Olomouc.
Slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Činovníci:
ředitel závodů:    David Uhlíř
hlavní rozhodčí:    Mgr. Miroslav Hrabal

Časový pořad:

09:30 800 m ML D      
09:40 800 m ST D   Dálka ML H  
09:50 800 m ML H      
10:00 800 m ST H      
10:15     Výška ML D + ST D  
10:20 60 m př. ML D   Dálka ST H Koule ST H
10:35 60 m př. ML H      
10:50 60 m př. ST D     Koule ST D
11:05 60 m př. ST H   Dálka ML D  
11:15 60 m ML D   Výška ML H + ST H Koule ML H
11:30 60 m ST D      
11:45 60 m ML H   Dálka ST D Koule ML D
12:00 60 m ST H      
12:30 štafeta 4×1 kolo ML D      
12:45 štafeta 4×1 kolo ML H      
13:00 štafeta 4×1 kolo ST D      
13:15 štafeta 4×1 kolo ST H      
13:30 vyhlášení výsledků