Členské příspěvky – Atletické přípravky

Připomínáme platbu členských příspěvků pro Atletické přípravky. Děkujeme.

Úhrada nákladů spojených s výukou dětí a pořádáním akcí pro děti:

Skupina „Atletické školky“ (1x týdně 60 minut)
Platba na celý školní rok: 2990 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 2790 Kč / 1 dítě
Skupiny „Malé přípravky“, „Velké přípravky“ a „Výběrové skupiny“(2x týdně 90 minut)
Platba na celý školní rok: 3490 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 3290 Kč / 1 dítě

Platbu příspěvku je nutné uhradit v plné výši nejpozději do 31.10.2017 převodem na účet KB 43438811/0100. Variabilní symbol – rodné číslo dítěte.

Po zaplacení příspěvků dostane v průběhu školního roku každé dítě triko AK Olomouc.

Nezapomeňte také prosím, kdo tak ještě neučinil, dodat tištěnou verzi přihlášky spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti od lékaře. Formulář ke stažení zde.