85 let atletiky v Olomouci

Vážený sportovní příteli,

jménem Atletického klubu si Tě dovoluji pozvat na setkání konané při příležitosti oslav 85 let atletiky v Olomouci. Setkání se uskuteční v pátek dne 9. listopadu 2018 v hotelu Flora Olomouc – Krapkova ulice.  

Program:
17:00 – Otevření sálu, prezence
18:30 – Krátké připomenutí let minulých, informace o současných aktivitách klubu a plánech do budoucnosti
18:40 – Vyhodnocení nejlepšího atleta klubu 2018
19:10 – Různé, diskuse
19:30 – Občerstvení
21:00 – Hudba, tanec, tombola

V průběhu večera budou vystavovány ročenky a promítány aktuální i historické fotografie. Vzhledem k nákladům souvisejících s uskutečněním této akce, si Tě dovolujeme požádat o symbolický příspěvek ve výši 200,- Kč.

V případě zájmu prezentace své společnosti na akci, případně prezentace na sportovním areálu, či při významných akcích, nebo věnování ceny do tomboly, se obrať na manažera klubu Pavla Vrzalu tel. 608 033 120, případně napiš na email klubu: info@atletikaolomouc.cz.

Závěrem:
Máš-li materiály, týkající se atletiky v Olomouci, které můžeš zapůjčit na tuto akci, případně i na výstavu, která se připravuje na  začátek roku 2019 v Olomouckém muzeu budeme velice rádi.
Máš -li na své „spolubojovníky – kamarády/ky “ kontakty, informuj je, prosím, o této akci.

Návratka:
Prosím o potvrzení účasti nejpozději do 4. listopadu 2018
písemně: Atletický klub Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00
telefonicky: 585 224 676
email: info@atletikaolomouc.cz

Platbu proveďte, prosím, na  účet Komerční banka Olomouc, č.ú. 43438811/0100, variabilní symbol 85 s uvedením jména plátce, nebo v hotovosti na stadionu.

Poznámka:
Místo u stolu se svými vrstevníky a občerstvení garantujeme pouze těm, co potvrdili účast a uhradili příspěvek.

Na viděnou mezi atlety se těší za výbor atletického klubu.

Miroslav Hrabal
předseda AK Olomouc z.s.

Napsali o nás:
Olomoucké listy – 1. část
Olomoucké listy – 2. část