Příměstský tábor

V letošním roce proběhne na našem stadionu také Letní dětské prázdninové příměstské soustředění. Termín je 23. – 27. 7. 2018. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 30 osob. TÁBOR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!!!IMG_3080

Termín:
23. – 27. 7. 2018

Místo:
Atletický stadion Olomouc, třída 17. listopadu 3

Přihláška:
TÁBOR JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

Přihlášku je nutné odevzdat (v tištěné verzi předat osobně trenérovi, nebo v kanceláři na atletickém stadionu, či oskenovanou na uvedený email) nejpozději do 31. 5. 2018. Platbu za tábor je nutné uhradit do 30. 6. 2018.

Veškeré platby uhraďte prosím převodem na náš účet u Komerční banky 43438811/0100 (variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte).

Informace:

Robert Novotný – hlavní vedoucí – tel: 603 948 958 - email: robert.novotny27@seznam.cz

Náplň:
všestranná sportovní příprava, míčové a závodivé hry, turistika apod.

Pro děti:
6 – 15 let

Stravování:
3x denně + pitný režim (svačina – oběd – svačina)

Cena:
1900,- Kč