Valná hromada AK Olomouc z.s.

V pondělí 30.8.2021 od 17: 30 hodin proběhne v klubovně v 1. patře atletické haly valná hromada Atletického klubu Olomouc. 

 

Atletický klub Olomouc, z. s.

 P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Atletického klubu Olomouc

konanou v pondělí 30. srpna 2021 v klubovně AK od 17:30 hod.

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu valné hromady
  3. Zpráva o činnosti AK za rok 2020 a kontrola plnění usnesení VH 2020
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2020, účetní závěrce 2020 a návrh rozpočtového záměru na rok 2021
  5. Zpráva kontrolní komise za rok 2020
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Diskuse
  8. Návrh usnesení
  9. Závěr

V Olomouci dne 5. 8. 2021

David Uhlíř
předseda AK Olomouc

Jednací řád naleznete zde