Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

VŠICHNI ÚČASTNÍCI CZECH OPEN 2020 PŘI PREZENTACI PŘEDLOŽÍ VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ!

KE STAŽENÍ PDF
KE STAŽENÍ WORD