Sekce handicapovaných

Paratletika patří ke sportům otevřeným všem typům handicapu i věkovým kategoriím. Tréninkem všeobecně můžeme dosáhnout zlepšení kondice, lepšího kontaktu se sociálním prostředím a celkově zkvalitněním každodenního života osob s handicapem. Náš oddíl nabízí tréninky atletům od útlého věku a s různým typem handicapu (tělesným, zrakovým, sluchovým i mentálním). Vrcholový i rekreační sport pro osoby s handicapem se v České republice stále rozvíjí, náš klub se to snaží podporovat prostřednictvím nových přístupů, otevřenosti, nápadů.

V uplynulých 10 letech se klubu postupně daří zasvěcovat sportovní i nesportovní veřejnost s tréninky i závody sportovců s handicapem, a to na národní i mezinárodní úrovni. V roce 2010 byla dostavěna nová budova s tělocvičnou, regeneračním zázemím a šatnami, jež je vybavena speciální výtahovou plošinou, bezbariérovým WC a bezbariérovým přístupem do všech prostor včetně přilehlé atletické haly.

Od roku 2015 zaměstnává klub šéftrenérku, které je zároveň také administrativní pracovnicí. Každým rokem rozšiřujeme kolektiv trenérů a asistentů trenéra. Roku 2022 proběhlo první školení trenérů handicapovaných (pod záštitou Českého atletického svazu i České asociace tělesně handicapovaných), v rámci školení trenérů atletických přípravek. V současné chvíli je členy klubu přes třicet sportovců se zdravotním postižením nadále se snažíme jejich počet navyšovat. Vzhledem k možnosti pravidelných a flexibilních tréninků bylo dosaženo sportovních úspěchů na republikových i mezinárodních soutěžích.

Od roku 2006 pravidelně pořádáme halové a venkovní soutěže pro osoby a handicapem. K nejúspěšnějším projektům patří sankcionovaný závod Czech Open s každoroční mezinárodní účastí. 


Spolupracujeme s:

Zpět na Handi