Členské příspěvky

Uhrazení členského příspěvku je jednou ze základních povinností člena Atletického klubu Olomouc.

  • Platební údaje k provedení úhrady příspěvků jsou automaticky vygenerovány a zaslány na email nebo je členové najdou po přihlášení do klubové sekce EOS.
  • Členské příspěvky se hradí na školní rok (září - srpen).
  • Členské příspěvky jsou hrazeny pololetně, první polovina splatná do 31. října kalendářního roku, druhá splátka do 31. března kalendářního roku. V případě vzniku členství v AK Olomouc v průběhu kalendářního roku se hradí poměrná část ročních sazeb.
  • Potvrzení o úhradě členských příspěvků pro potřeby zdravotní pojišťovny si může každý člen stáhnout ve formátu PDF v klubové sekci EOS ( Můj přehled / Platby / Uhrazené platby ).

Výkonný výbor Atletického klubu Olomouc stanovil výši členských příspěvků na sezónu 2023/2024 takto:

Atleti žactvo, dorost, junioři, dospělí 5 000 Kč
Handicapovaní atleti žactvo, dorost, junioři, dospělí 3 000 Kč
Veteráni muži, ženy 500 Kč
Individuální sportovní příprava
500 - 5 000 Kč
Trenéři + Členové orgánů AK Olomouc
trenéři specialisté, žactva a přípravek
500 Kč
Rozhodčí

500 Kč
Atletická školička
1x - 2x týdně 60 minut
3 800 Kč
Malá, Velká a Výběrová přípravka
2x týdně 90 minut
5 000 Kč
Velký Týnec 1
1x týdně 60 minut
2 600 Kč
Velký Týnec 2
2x týdně 60 minut
3 500 Kč