Lékařské prohlídky

Podle vyhlášky 391/2013sb. Ministerstva zdravotnictví ČR je stanoveno, že každý registrovaný sportovec, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců, je povinen doložit lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

  • Atletický klub Olomouc vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti k TV a sportu u všech nově registrovaných i stávajících členů
  • Zdravotní prohlídka se odevzdává jako vstupní při registraci do klubu a potom jako pravidelná s platností 12 měsíců.
  • Pro všechny členy Atletického klubu Olomouc platí potvrzení pro výkonnostní nebo vrcholové sportovce.
  • Zdravotní prohlídku může vystavit praktický nebo dětský lékař, případně specializované tělovýchovné lékařské zařízení.
  • Prohlídku nahrajte do klubové sekce EOS ( Můj přehled / Zdravotní prohlídka ). Povolené typy souborů: JPG, PDF, PNG

Kategorie:Lékař:Vyšetření:
PřípravkyPediatr - Praktický lékař- lékař může vyžádat klidové EKG
Mladší žactvoPediatr - Praktický lékař- klidové EKG
Starší žactvoPediatr - Praktický lékař- klidové EKG
Dorost, junioři, dospělíTělovýchovná prohlídka - specialista- zátěžové EKG

Lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu může vystavit praktický nebo dětský lékař v případě, že má možnost vyšetření standardního klidového EKG. Pokud tuto možnost nemá nebo z nějakého důvodu potvrzení vystavit nechce, musí daný sportovec navštívit některé specializované pracoviště. 

Seznam dokumentů

Atletický klub Olomouc

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu