Czech Open


Czech open je každoroční mezinárodní paraatletický závod pro všechny handicapové kategorie, který pořádá atletický klub Olomouc.
Termín závodu v letošním roce je 25.-26. srpna, bude to již 17. ročník úspěšných Olomouckých závodů pro handicapované atlety.

Jeho součástí pravidelně bývá mistrovství České republiky - dospělých, či juniorů. Pro letošní rok bude Olomoucký klub hostit Mistrovství republiky juniorů.

Závod každoročně sankcionujeme a díky tomu si jeho účastníci mohou zapsat své výkony do světových žebříčků a plnit limity na MS, ME, LPH.

//

The Czech Open is an annual international para-athletic competition for all handicap categories, organized by the Olomouc Athletics Club.
The date of the races this year is 25-26. August, it will be the 17th year of successful Olomouc races for the disabled athletes.

It regularly includes the championship of the Czech Republic - for adults and juniors. This year, the Olomouc club will host the Junior National Championship.

We sanction the race every year, and thanks to this, its participants can enter their performances in the world rankings and meet the limits at the WC, EC, SPG.