Přihláška atlet


Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí
v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Žádám a souhlasím s tím, že podáním této přihlášky, jejím přijetím Atletickým klubem Olomouc z.s. a zaplacením členských příspěvků se stávám členem Atletického klubu Olomouc z.s. (IČ: 41031369) a současně
i členem TJ Lokomotiva Olomouc z.s. (IČ: 45237476), vše tak, jak vyplývá ze stanov spolku Atletického klubu Olomouc z.s. a stanov spolku TJ Lokomotiva Olomouc z.s., jejichž obsah je mi znám. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č.101/2000Sb.

Členem AK se stává každý, kdo plní členské povinnosti dle platných směrnic Atletického klubu Olomouc.
Povinnosti člena klubu:
a/ úhrada členských příspěvků ( členské příspěvky činí 3000,-/rok) Platba převodem na účet: Fio banka číslo účtu: 2101887455/2010 do konce října daného roku. (VS: Rodné číslo člena)
b/ dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
c/ dodržování zásad provozního řádu sportovního areálu TJ Lokomotiva Olomouc
d/ každoroční absolvování zdravotní prohlídky