Přihláška do atletických přípravek

Základní informace:
Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplín, míčových her, gymnastiky apod. Našim cílem je zajistit pro děti optimální tělesný a výkonnostním vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné specializaci a pozdějšímu přesycení sportováním. Zároveň však chceme talentovaným dětem představit atletiku jako sport, kterému by se později mohly věnovat na výkonnostní úrovni. Tréninky probíhají na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc a na hřišti ZŠ Heyrovského. V zimě v tělocvičnách uvedených v rozpisu.
Výběrové skupiny jsou obsazovány dětmi, které jsou vytipováni trenérem, na základě výsledků závodů, testů a které by mohly mít větší předpoklady pro výkonnostní atletiku v pozdějších letech. Děti mohou být do těchto skupin vybrány kdykoliv v průběhu roku. V této souvislosti budeme vždy postupovat v součinnosti s rodiči. Tréninková náplň zůstává prakticky stejná, jen s větším důrazem na základy atletických disciplín a soutěživost.
Po skončení docházky do atletických přípravek mohou být děti zařazeny do tréninkových skupin mladšího žactva. Výběrové skupiny jsou oslovovány emailem a online přihlášku již nevyplňují!

Přihláška, formulář potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře a seznam skupin na rok 2020/2021 – PDF(přinést na 1. trénink)

Informace a Souhlas se zpracováním osobních údajů. – PDF

Elektronická přihláška – >>> ONLINE REGISTRACE <<<
Elektronický souhlas s GDPR – >>> ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ (GDPR) <<<

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či problémů neváhejte kontaktovat Tomáše Dočkala, šéftrenéra atletických přípravek na tel. č. +420 725 752 767 nebo na email pripravky@atletikaolomouc.cz.

Úhrada nákladů spojených s výukou dětí a pořádáním akcí pro děti:

Skupina „Atletické školky“ (1x týdně 60 minut)
Platba na celý školní rok: 3250 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 3050 Kč / 1 dítě
Skupiny „Malé přípravky“, „Velké přípravky“ a „Výběrové skupiny“(2x týdně 90 minut)
Platba na celý školní rok: 3890 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 3690 Kč / 1 dítě
Skupiny „Malé a Velké přípravky“ a „Výběrové“(1x týdně 90 minut)  
Platba na celý školní rok: 2150 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 2050 Kč / 1 dítě
Skupiny Velký Týnec (1x týdně)  
Platba na celý školní rok: 2400 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 2200 Kč / 1 dítě
Skupiny Velký Týnec (2x týdně)  
Platba na celý školní rok: 3200 Kč / 1 dítě
platba na celý školní rok při přihlášení dvou a více sourozenců: 3000 Kč / 1 dítě

Pro přihlášení dítěte je nutné nejdříve vyplnit elektronickou přihlášku (ONLINE REGISTRACE) do přípravek včetně uvedení vybrané tréninkové skupiny a všech údajů. Poté si prosím vytiskněte přihlášku a po jejím vyplnění, včetně potvrzení od lékaře, ji přineste na některý z prvních tréninků. Platbu příspěvku je nutné uhradit v plné výši nejpozději do 31.10.2020 převodem na účet FIO banky 2101887455/2010. Variabilní symbol – rodné číslo dítěte.  Po zaplacení příspěvků dostane v průběhu školního roku každé dítě triko Atletických přípravek AK Olomouc.

GDPR:
Atletický klub Olomouc z. s. je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím e-mailu: info@atletikaolomouc.cz nebo na korespondenční adrese klubu. Uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Shora uvedenými způsoby se mohou subjekty na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.