Propozice – CZ

 
Pořadatel: AK Olomouc
Datum: 16.-17. srpen 2019
Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Ředitel závodu: Pavel Vrzala
Technický ředitel: Miroslav Hrabal
Sekretář závodu: Michal Boklažuk
Hlavní rozhodčí: Iva Machová
Závodní kancelář: Jiří Novotný
Kontaktní email: czechopen@hotmail.com
Web: http://czechopen.atletikaolomouc.cz
 
Přihlášky:
Poslední termín pro podání přihlášek je 2. srpen 2019. Pozdější přihlášky nemusí být akceptovány.
Podmínky pro účast: včasné zaslání přihlášek, zaplacený poplatek.

Přihláška ke stažení.

Ubytování a stravování:

Vysokoškolské koleje

Cena 600 Kč za noc, včetně plné penze.
Úhrada:
Účastnický poplatek zahrnuje startovné, účastnická trička. Cestovné nebude pořadatelem propláceno.

Závodníci ČR: startovné 500,- Kč (členové OSAV a ČATHS  zdarma)

Úhradu proveďte na účet: Komerční banka Olomouc, č.ú. 43438811/0100, do zprávy pro příjemce uveďte klub.

Klasifikace:

Prezentace:
V prostoru stadionu v pátek 16.08. do 10:00. Vedoucí výpravy nebo závodník předloží:
  • doklad o zaplacení startovného
  • registrační průkaz s vyznačením zařazení do příslušné kategorie, popřípadě kopii klasifikačního protokolu
  • kopii přihlášky
Technická porada:
Uskuteční se dle pokynu pořadatele. Pro vedoucí výprav resp. závodníky bude porada poslední možností pro potvrzení úpravy startů a časového pořadu. Pozdější změny nebudou možné!
Hodnocení soutěže:
Dle pravidel IPC athletics. Třídy T/F10-20-30-40-50-60.
Protesty:
Podávají se písemně na oficiálním formuláři s vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po oficiálním vyhlášení výsledků. Oficiální formulář na požádaní vydá závodní kancelář. Vklad v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Závěrečné ustanovení:
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu soutěží

Kontakt:
Atletický klub Olomouc
17. listopadu 3
772 00 Olomouc

Telefon: +420 608 033 120
E-mail: czechopen@hotmail.com