Propozice – CZ

 
Pořadatel: AK Olomouc
Datum: 20.-22. srpen 2020
Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Ředitel závodu: Pavel Vrzala
Technický ředitel: Drahoslav Dočkal
Sekretář závodu: Michal Boklažuk
Hlavní rozhodčí: Ludmila Pudilová
Závodní kancelář: Jiří Novotný  
Klasifikace: Národní
Mezinárodní TD: IPC athletics Iva Machová
Kontaktní email: czechopen@hotmail.com
Web: http://czechopen.atletikaolomouc.cz
 

Kategorie
Junioři do 18 let: T/F 10-20-30-40-50-60
Dospělí: T/F 10-20-30-40-50-60

Disciplíny
Běhy, jízdy, vrhy, hody, skok daleký a skok vysoký
Podmínkou pro otevření disciplíny je minimální účast 2 soutěžících. Medaile budou uděleny v disciplíně, kde bude startovat 3 a více soutěžících. 

Přihlášky
Podávejte na oficiálním formuláři, jiný formát nebude akceptován

Pozdější přihlášky nemusí být akceptovány.
Podmínky pro účast:včasné zaslání přihlášek, povinná je mezinárodní nebo národní klasifikace.

Požadavky na národní klasifikaci je nutné uvést v přihlášce.

Přihláška ke stažení.

Termín pro požadavky na ubytování je stanoven do 31. července 2020. V přihláškách musí být, uvedeno kolik osob potřebuje ubytování, od kdy do kdy. 
Nezaručujeme ubytování, které bude požadováno po 31. červenci 2020.

Stravování 
Speciální škola pro sluchově postižené
 
Doprovody

Pořadatelem dotovaný doprovod je jedna osoba na každého kvadruplegika, startujícího v soutěži.  Dále jeden vedoucí za každý oddíl, který přihlásí k soutěžím tři a více závodníků. 

Časový plán
Čtvrtek: 20.8. – příjezd, klasifikace,
Pátek:    21.8. – klasifikace, technická porada, soutěže
Sobota:  22.8. – soutěže, odjezd

Prezentace
Pouze na stadionu (nikoliv v místě ubytování!) TJ Lokomotiva, tř. 17. listopadu 3, Olomouc ve čtvrtek 20.8. od 16 hod.  

Vedoucí výpravy nebo závodník předloží  
· registrační průkaz s vyznačením zařazení do příslušné kategorie, popřípadě kopii klasifikačního protokolu.  
· kopii přihlášky 

Technická porada  
Proběhne ve čtvrtek 21.5.2020 od 19:00 hod. Místo bude upřesněno. Pro vedoucí výprav a závodníky bude porada poslední možností pro potvrzení a úpravy startů.
Pozdější změny nebudou možné! 

Pravidla
Dle pravidel IPC athletics 

Povrch dráhy
Polytan M, časomíra Omega Electronics 

Protesty  
Podávají se písemně na oficiálním formuláři se vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po oficiálním vyhlášení výsledků.  Oficiální  formulář  na  požádaní  vydá  závodní  kancelář.  Vklad  v  případě  zamítnutí  protestu propadá ve prospěch pořadatele.  

Závěrečné ustanovení
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v harmonogramu.

Pavel Vrzala
Telefon: +420 608 033 120