Propozice – CZ

 
Pořadatel: AK Olomouc
Datum: 16.-17. srpen 2019
Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Ředitel závodu: Pavel Vrzala
Technický ředitel: Miroslav Hrabal
Sekretář závodu: Michal Boklažuk
Hlavní rozhodčí: Ludmila Pudilová
Závodní kancelář: Jiří Novotný  
Klasifikace: Národní
Mezinárodní TD: IPC athletics Iva Machová
Kontaktní email: czechopen@hotmail.com
Web: http://czechopen.atletikaolomouc.cz
 

Kategorie
Junioři do 18 let: T/F 10-20-30-40-50-60
Dospělí: T/F 10-20-30-40-50-60

Disciplíny
Běhy, jízdy, vrhy, hody, skok daleký a skok vysoký
Podmínkou pro otevření disciplíny je minimální účast 2 soutěžících. Medaile budou uděleny v disciplíně, kde bude startovat 3 a více soutěžících. 

Přihlášky
Podávejte na oficiálním formuláři, jiný formát nebude akceptován 2. srpen 2019. 

Pozdější přihlášky nemusí být akceptovány.
Podmínky pro účast:včasné zaslání přihlášek, povinná je mezinárodní nebo národní klasifikace.

Požadavky na národní klasifikaci je nutné uvést v přihlášce.

Přihláška ke stažení.

Termín pro požadavky na ubytování je stanoven do 2.srpna 2019. V přihláškách musí být, uvedeno kolik osob potřebuje ubytování, od kdy do kdy. 
Nezaručujeme ubytování, které bude požadováno po 2 sprnu 2019.

Stravování 
Speciální škola pro sluchově postižené

Úhrada
Pro závodníka ČR je účast bezplatná

Storno poplatky 
Pokud se závodník přihlásí a pak se nezúčastní a ani svou účast včas nezruší nejpozději 48 hod předem (12.8.2019), budou  účtovány  storno poplatky za stravu a ubytování!

Doprovody
Pořadatelem dotovaný doprovod je jedna osoba na každého kvadruplegika, startujícího v soutěži.  Dále jeden vedoucí za každý oddíl, který přihlásí k soutěžím tři a více závodníků. 

Časový plán
Čtvrtek: 15.8. – příjezd, klasifikace, technická porada, 
Pátek:    16.8 – soutěže
Sobota:  17.8. – soutěže, odjezd

Prezentace
Pouze na stadionu (nikoliv v místě ubytování!) TJ Lokomotiva, tř. 17. listopadu 3, Olomouc ve čtvrtek  15.8  od 16 hod.  

Vedoucí výpravy nebo závodník předloží  
· registrační průkaz s vyznačením zařazení do příslušné kategorie, popřípadě kopii klasifikačního protokolu.  
· kopii přihlášky 

Technická porada  
Proběhne  ve čtvrtek 15. 8. 2019 od 19:00 hod. Místo bude upřesněno. Pro vedoucí výprav a závodníky bude porada poslední možností pro potvrzení a úpravy startů.
Pozdější změny nebudou možné! 

Pravidla
Dle pravidel IPC athletics 

Povrch dráhy
Polytan M, časomíra Omega Electronics 

Protesty  
Podávají se písemně na oficiálním formuláři se vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po oficiálním vyhlášení výsledků.  Oficiální  formulář  na  požádaní  vydá  závodní  kancelář.  Vklad  v  případě  zamítnutí  protestu propadá ve prospěch pořadatele.  

Závěrečné ustanovení
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v harmonogramu.

 

Telefon: +420 608 033 120
E-mail: czechopen@hotmail.com