Skupiny

Rozdělení skupin 2019-2020

 

Děti – 4-11 let

Atletická školka – 4 – 5 let
– hry a všeobecná pohybová příprava
– vytvoření pozitivního přístupu k pohybové aktivitě
– rozvoj pohybových schopností a motorických dovedností
– POZOR! – do skupiny budou přijaty jen děti ve věku 4-5let, počet dětí ve skupině bude maximálně 20!

0A skupina děti ročníků 2014-2015 trenérka
     
Pondělí stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
V zimě sál TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
     
0B skupina děti ročníků 2014-2015 trenérka  
    trenérka  
Úterý stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
V zimě sál TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
     
0C skupina děti ročníků 2014-2015 trenérka 
    trenér     
Středa stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
V zimě sál TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
     
0D skupina děti ročníků 2014-2015 trenérka 
    trenérka 
Čtvrtek stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
V zimě sál TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
     
0E skupina děti ročníků 2014-2015 trenérka 
    trenér    
Pátek stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00
V zimě sál TJ Lokomotiva 16:00 – 17:00

Malá přípravka – 6 – 8 let
– hry a všeobecná sportovní příprava
– vytvoření pozitivního přístupu k pohybové aktivitě
– rozvoj pohybových schopností a motorických dovedností
– atletika, gymnastika, modifikované míčové hry…všechno formou, respektující věk dítěte
– cílem této části přípravky by měl být zdravý fyzický, psychický, sociální růst dítěte a uvědomění si… „k čemu mám ruce, nohy,… jak se dají používat…mám tu kamarády…a je mi tu dobře :)“

1.skupina děti ročníků 2011-2013 trenérka  
     
Pondělí hřiště ZŠ Heyrovského 17.00 – 18.30
Středa hřiště ZŠ Heyrovského 17.00 – 18.30
V zimě  tělocvična ZŠ Heyrovského ve stejné časy
     
2.skupina děti ročníků 2011-2013  
     
Úterý hřiště ZŠ Heyrovského 17.00 – 18.30
Čtvrtek hřiště ZŠ Heyrovského 17.00 – 18.30
V zimě  tělocvična ZŠ Heyrovského ve stejné časy
     
3.skupina děti ročníků 2011-2013  
     
Pondělí hřiště Gymnázia Hejčín 17.00 – 18.30
Středa hřiště Gymnázia Hejčín 17.00 – 18.30
V zimě  tělocvična Gymnázia Hejčín ve stejné časy

Velká přípravka – 9 – 11 let
– hry a všeobecná sportovní příprava
– vytvoření pozitivního přístupu k pohybové aktivitě
– rozvoj složitějších pohybových schopností a motorických dovedností a jejich vzájemná kombinace
– základy atletických disciplin, gymnastika, základy míčových her včetně pravidel (košíková, přehazovaná, florbal, odbíjená, házená, kopaná, ringo,…)
– na konci tohoto období by mělo dítě zvládat základní pohybové dovedností na úrovni přesahující běžný průměr jejich vrstevníků, nebo by mělo dojít k individuálnímu zlepšení
– minimalizace civilizačních onemocnění, prevence obezity a prevence drogové problematiky

4.skupina děti ročníků 2009-2010 trenér 
    trenérka 
Pondělí hřiště Gymnázia Hejčín 15.30 – 17.00
Středa hřiště Gymnázia Hejčín 15.30 – 17.00
V zimě  tělocvična Gymnázia Hejčín  ve stejné časy
     
5.skupina děti ročníků 2009-2010 trenér 
    trenérka 
Úterý hřiště Gymnázia Hejčín 15.30 – 17.00
Čtvrtek hřiště Gymnázia Hejčín 15.30 – 17.00
V zimě  tělocvična Gymnázia Hejčín  ve stejné časy

Výběrové skupiny – 6-8 a 9-11 let
Do těchto skupin budou zařazovány děti, které mají předpoklady pro případné další pokračování v atletice. Z těch starších budou potom děti zařazovány přímo do některé z tréninkových skupin mladšího žactva.
Vytvořením těchto výběrových skupin nám jde o to, aby se děti s většími předpoklady pro atletiku mohly kvalitativně vyvíjet, na tréninku se nenudily a byli motivovány pro případný další tréninkový posun ve starších kategoriích. Forma tréninku zůstane v zásadě zachována, nechceme žádnou předčasnou specializaci. Půjde hlavně o zintezivnění tréninku a ve větším počtu zařazování atletických prvků a soutěživosti. U starší skupiny budou děti už blíže seznamovány s jednotlivými atletickými disciplínami.

V1. skupina vybrané děti 2011-2012 trenérka Petra Esterková 
    trenér Tomáš Arbeit
Úterý stadion TJ Lokomotiva 16.30 – 18.00
Čtvrtek stadion TJ Lokomotiva 16.30 – 18.00
V zimě     
Úterý tělocvična SGO Pasteurova 16:00 – 17:30
Čtvrtek tělocvična SGO Pasteurova 16:00 – 17:30
     
V2. skupina vybrané děti 2009-2010 trenérka Petra Esterková, Eva Fendrychová
     
Pondělí stadion TJ Lokomotiva 16.30 – 18.00
Středa stadion TJ Lokomotiva 16.30 – 18.00
V zimě     
Pondělí tělocvična Slovanského gymnázia 16:00 – 17:30
Středa tělocvična Slovanského gymnázia 16:00 – 17:30

 

Mládež – 12-15 let

Tréninkové skupiny – mládež od 6.třídy
Děti ve věku od 12 let již zařazujeme do tréninkové skupiny s určitým zaměřením respektující nadání mladých atletů pod vedením zkušených trenérů specialistů.
Seznam trenérů (a kontaktů na ně), které lze oslovit kvůli spolupráci naleznete zde.

     
Trenér Radek Kopecký    
Pondělí stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:30
Středa stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:30
Čtvrtek stadion TJ Lokomotiva 16:00 – 17:30
     
Trenér David Uhlíř    
Pondělí stadion TJ Lokomotiva 15:00 – 16:30 / 16:30 – 18:00
Úterý stadion TJ Lokomotiva 15:00 – 16:30 / 16:30 – 18:00
Středa stadion TJ Lokomotiva 15:00 – 16:30 / 16:30 – 18:00
Čtvrtek stadion TJ Lokomotiva 15:00 – 16:30 / 16:30 – 18:00
     
Trenér Robert Novotný    
Úterý stadion TJ Lokomotiva 15:00 – 16:30
Čtvrtek stadion TJ Lokomotiva 15:00 – 16:30